مجموعه آشوب روان اثر پاتریک نس با ترجمه مانی فرخی از انتشارات آذرباد منتشر شده است. این مجموعه پیشنهاد می‌شود به طرفداران کتاب های هیجانی و علمی تخیلی و رازآلود با داستان آخرالزمانی. کتاب هیولایی صدا می زند نیز ازین نویسنده در ایران منتشر شده است. جلد اول چاقوی جدایی ناپذیر